update newsข่าวอปท.ข่าวในประเทศ

ทหาร พล.ร.9 เปิดค่ายพลทหารใหม่เยี่ยมญาติ

***กาญจนบุรี..0เมื่อวันที่ 15พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงว่า ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมเปิดค่ายเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ทั้ง 17 หน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อให้น้องทหารใหม่ และครอบครัว ได้พบปะหลังจากที่เข้ามารับการฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งมอบนมผง ของใช้สำหรับทารก ผ้าห่ม  เครื่องช่วยเดินให้กับครอบครัวทหารใหม่เพื่อแทนความห่วงใยจากหน่วย

***อีกทั้งยังพาชมการดูแลน้องทหารใหม่ในห้วงการฝึก รวมทั้งการดูแลเรื่องความเจ็บป่วย เพื่อให้ครอบครัว และญาติทหารใหม่ได้คลายความกังวลใจ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยฝึกทหารใหม่  ผู้บังคับบัญชา และครอบครัวทหารใหม่