28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ชู! กล้วยหอมทองปลอดสารพิษ ผลไม้สายน้ำแร่ รับรองมาตรฐาน GAP สู่ห้างฯสยามแม็คโคร

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว้า เมื่อวันที่ 6 ก.พ.67 นางวิไล ยูฮันเช่น  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ สินค้าผลไม้สายน้ำแร่ รับรองมาตรฐาน GAP ของกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด   ให้กับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน จำนวน 900 หวี  น้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2.2 ตัน มูลค่า 76,500 บาท  ณ บริเวณด้านหน้าบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้จัดการ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน สาขาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

*****นางวิไล กล่าวว่า การนำกล้วยหอมทอง ส่งจำหน่ายและเชื่อมโยงเครือข่ายกับแม็คโคร เป็นวิธีที่จะช่วยเปิดโอกาสในการขยายช่องทางตลาดสินค้าให้กับสหกรณ์ และเป็นรูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีมีความต่อเนื่อง และสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้ส่งสินค้าไปจำหน่ายภายในห้างฯ ในราคาที่ไม่แพงมากนัก คาดว่าโครงการนี้จะสามารถเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผลไม้และสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน ทำให้สมาชิกสหกรณ์สามารถผลิตสินค้าเกษตร ส่งให้สหกรณ์รวบรวมและจำหน่ายให้กับห้างและตลาดต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทุกวัน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ได้มีความอยู่ดีกินดี เป็นการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนต่อไป

*****นายสิริไพบูลย์ นุศิริหาญ ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด   กล่าวว่า  สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณและเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมดำเนินการตามนโยบายของทางสหกรณ์จังหวัดและนโยบายของนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้มีนโยบายการสร้างกลุ่มอาชีพให้เกษตรกรให้มีความมั่นคง ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ ก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกล้วยหอมทอง วันนี้ถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ประสบความสำเร็จของเกษตรกร ที่สามารถนำผลผลิตของสมาชิกเรามาเพิ่มมูลค่าและเพิ่มราคาสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกอย่างมั่นคง ในจุดนี้เป็นจุดที่เราได้สามารถนำกล้วยหอมสายน้ำแร่มาจำหน่ายยังห้างโมเดิร์นเทรดได้ อย่างที่ห้างแม็คโครฯ ที่รับสินค้าเกษตรกร

*****สำหรับที่มาของกล้วยสายน้ำแร่นั่นคือพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณ เป็นพื้นที่ของสายน้ำแร่ ซึ่งน้ำแร่นี้ได้รับการตรวจสอบจากกรมอนามัยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พบว่ามีค่า แมกนีเซียมแคลเซียมสูงรสชาติดีทำให้กล้วยมีกลิ่นหอมและเหนียวหนุบหนับเป็นคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ปลูกของอำเภอโนนสุวรรณ ขณะนี้มีสมาชิกรายใหญ่ที่ปลูกและกำลังได้รับผลผลิต จำนวน  2 ราย และสมาชิกที่ปลูกรายย่อย ปลูกในพื้นที่คันนา รอบรั้วสวนอีก จำนวน 20 รายรวมพื้นที่ปลูก 45 ไร่ คาดว่ากล้วยหอมทองปลอดสารพิษ สินค้าผลไม้สายน้ำแร่ รับรองมาตรฐาน GAP ของกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด จะติดตลาด รสชาติติดใจผู้บริโภค สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้นในระดับประเทศ ต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ