update newsข่าวอปท.ข่าวในประเทศ

จังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มชาวคลองขลุง

***กำแพงเพชร..0น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม รอง ผวจ.กำแพงเพชร ประธานในการเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ออกหน่วยในกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่ วัดนิคมธรรมาราม หมู่ 7  ต.วังยาง อ.คลองขลุง เมื่อสายวันที่ 18 พ.ย.เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมี นางนวลจันทร์   แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการร่วม มีนายสดุดี พุทธัง  นายอำเภอคลองขลุงพร้อมผู้นำท้องถิ่นท้องที่และประชาชนร่วมต้อนรับ

*** ภายในงานได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการ ออกไปให้บริการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน มีไข่ไก่ราคาถูกมาวางจำหน่าย พร้อมกับร่วมมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร มอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียน และมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุ

***น.ส.สุพัตรา กล่าวว่า การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” นอกจากจะมีการให้บริการฟรีหลายอย่างแล้ว ส่วนราชการยังได้มารับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณช่วยเหลือต่อไป หากประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนสามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐที่ใกล้บ้านทันที เพื่อจะได้เร่งแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป