25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

“เขื่อนสิริกิติ์”จัดเสวนาเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน

***อุตรดิตถ์..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานเปิดงาน เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาให้กับเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อนำไปบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ย.ที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 (ช.อขส-2.) กล่าวรายงาน มีนายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน การประปานครหลวง หน่วยงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ สื่อมวลชน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ประชาชนผู้ใช้น้ำ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม

***การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน อีกทั้งยังเป็นเวทีรับทราบข้อมูลแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ตลอดจนเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

***ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564” โดย นายชลเทพ ทาตรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน การบรรยายเรื่อง “พ.ร.บ. น้ำ” โดย นายโสภณ ขำเกิด ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำภาคเหนือ” โดย นางวันเพ็ญ แก้วแกมทอง หัวหน้ากองจัดการทรัพยากรน้ำ กฟผ. การนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ต้นน้ำ เรื่อง “โคกหนองนาโมเดล” โดย นางสาวกุล ปัญญาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน

***นอกจากนั้นยังมีเรื่อง “การพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำอย่างมีระบบ และคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน” โดย นายเพชร ไชยวงศ์ กำนันตำบลป่าแลวหลวง การนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่กลางน้ำ เรื่อง “เขื่อนสิริกิติ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนอำเภอท่าปลา” โดย ทีมศึกษาประวัติศาตร์ท่าปลา ร่วมกับพัฒนาการอำเภอท่าปลา และการบรรยายเรื่อง “ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน” โดยผู้แทนกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 นายประเสริฐ ศรีปัญญา ประธานสถานีสูบน้ำจังหวัดพิจิตร นายสมาน กันทา ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองจระเข้เผือก และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดนครสวรรค์ นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และนายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ จากชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่าน่าน

***อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำน่าน โดยเขื่อนสิริกิติ์ การจำหน่ายสินค้าชุมชน อาทิ ผ้าทอ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เมล็ดพันธุ์พืช อาทิ ฟักทอง มะเขือเปราะม่วง พริกหยวก เเละข้าวอินทรีย์ จากวัดโปร่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามโครงการสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย และในภาคค่ำ (17 พฤศจิกายน 2563) เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานสังสรรค์ “ลุ่มน้ำน่านสัมพันธ์” บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน