23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

อยุธยาลงนามให้เอกชนกำจัดขยะ

พระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีลงนามในสัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) จำกัด (ECW) โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนาม และรับเกียรติจาก พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประธานกรรมการบริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้ (พระนครศรีอยุธยา) ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท EEP เผยว่า โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหลายด้าน เช่น ส่งเสริมให้การจัดการขยะชุมชนเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง ส่งเสริมให้มีการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงรูปแบบทางเลือก นอกจากนี้ศูนย์บริหารจัดการขยะ ยังจะเป็นตัวอย่างของรูปแบบทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลตอบแทนรายได้จากการขายไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้า และเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม ด้านสุขอนามัยของประชาชน

สำหรับที่มาของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเกิดจาก แผนการดำเนินงานระยะยาวของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) เป็นผู้ลงทุนแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน โดยมอบให้ กฟภ. เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อการกำจัดขยะ จึงเป็นที่มาของการร่วมทุนระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทในเครือ คือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( PEA ENCOM)กับ บริษัท อีสทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP) ด้วยการนำขยะชุมชนมาแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบใช้พลังไอน้ำ ในพื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เกิดเป็นบริษัท เอ็นคอม เวสท์ ทู เอเนอร์จี้

(พระนครศรีอยุธยา) จำกัด และเข้ายื่นความจำนงเข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย ของ อบจ.พระนครศรีอยุธยาดังกล่าว