23 เมษายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวอปท.ข่าวเด่นนางงาม

ประกวด “ดาว-เดือน”แม่โจ้ยิ่งใหญ่

เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว หาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU.) จ.เชียงใหม่ดาวและเดือนแห่งจักรวาลทีดีเอส #TDSuniverse อย่างยิ่งใหญ่เมื่อคำวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยมี อ.ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว #TDS อ. ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ ประธานหลักสูตรพัฒนาการท่องเที่ยว (ระดับปริญญาตรี) #TD และ อ. อรจนา แสนไชย จันทรประยูร อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมพิธี ท่ามกลางศึกษาแห่ร่วมงานแน่ขนัด

ขณะที่รางวัลชนะเลิศในการประกวด TDS Ambassador 2020 ตำแหน่งเดือนคณะพัฒนาการท่องเที่ยว นายเขมณัฐ วามะศิริ ตำแหน่งดาวคณะพัฒนาการท่องเที่ยวนางสาวอรจิรา แก้วมณี และตำแหน่งดาวเทียมคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ณภัทร ศรีหมื่น