25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ประเพณีไหลแพไฟบ้านหาดสองแคว

***อุตรดิตถ์..0เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 27 พ.ย.63 ที่บริเวณวัดหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์นายสกุลไชย  จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วย นายสุรพันธ์   เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และตัวแทนจาก อบต.5 แห่งและ 2 เทศบาลตำบล ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ เทศกาลกินปลา อาหารพื้นถิ่นของกินต้องห้ามพลาด “ชิม ช้อป แชะ แชร์” วิถีชุมชนบ้านหาดสองแคว โดยมี นายศักดิ์ตระกูล  เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมงานดังกล่าว

***นายสกุลไชย  จูมทอง นายอำเภอตรอน กล่าวว่า งานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ จัดครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.พ.ศ.2541 ในครั้งนั้นมีเพียงแพรูปจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เพียงแพเดียว ในปี พ.ศ.2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จึงกำหนดให้ประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดเป็นประจำทุกวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี และเป็นงานประเพณีสำคัญตลอดมา

***“แพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีจำนวน 7 หลัง ได้แก่ แพหลังที่ 1 เอกองค์อมรินทร์ แพหลัง ที่ 2 นวมินทร์มหาราช แพหลังที่ 3 ปราชญ์แห่งแผ่นดิน แพหลังที่ 4 อัครศิลปิน แพหลังที่ 5 ภูมินทร์ภัทรราชัน   แพหลังที่ 6 คุ้มเกล้าประชาสุขสันต์ แพหลังที่ 7 ราชันแห่งราชา”นายอำเภอตรอน กล่าวและว่า เริ่มพิธีส่งแพทั้งหมดที่ท่าน้ำวัดวังแดง หมู่.3  ต.วังแดง ล่องผ่านท่าน้ำเทศบาลตำบลตรอน ท่าน้ำ อบต.บ้านแก่ง และเทศบาลตำบลบ้านแก่ง และไปหยุดจอดรวมกัน ที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว รวมระยะทาง 10กม. ใช้เวลาในการล่องแพประมาณ 4 ชม.

***นายสกุลไชย  กล่าวด้วยว่า ผู้ล่องแพจะต้องบังคับประคองแพที่มีความกว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 70 เมตร ซึ่งตลอดสองฝั่งจะมีประชาชนเข้าร่วมชมความสวยงาม ยิ่งใหญ่อลังการเพิ่มขึ้นมากทุกปี สร้างความสุข ความภาคภูมิใจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนเพิ่มมากขึ้น

***ด้านนายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ เทศกาลกินปลาอาหารพื้นบ้านและของกินต้องห้ามพลาด ชิม ช้อป แชะ แชร์ ที่ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมลาวเวียง ชุมชนคุณธรรม  บ้านหาดสองแคว การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT /OTOP การประกวดภาพถ่าย การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแสงสีเสียง อันนำมาซึ่งการสร้างความสุข  ความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่  4-5 ธันวาคม 63 ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีการต่อยอด บวร On Tour และเป็น 1ใน 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบของประเทศไทย