update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

ช่วยเหลือเด็กชายสองพี่น้องไร้ที่พึ่ง

***สกลนคร..0ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน  จ.สกลนคร นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาด ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กชายสองพี่น้องวัย 3 ขวบ กับ 1 ขวบ อาศัยกันอยู่เพียงลำพัง เนื่องจากมารดาเพิ่งเสียชีวิต ส่วนบิดาต้องโทษจำคุกในเรือนจำ ต้องอยู่กันเพียงลำพัง ญาติต้องช่วยกันดูแลตามมีตามเกิด

***เบื้องต้นกิ่งกาชาดมอบเงินช่วยเหลือผู้ดูแลเด็กชั่วคราว 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบนม ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก ถุงยังชีพ น้ำดื่ม และประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร (พมจ.) ตัวแทน ผอ.รพ.สว่างแดนดิน สสอ.สว่างแดนดิน  อบต.บงเหนือ  ทีมงาน รพ.สต.บงเหนือ กำนัน ผญบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนและให้การช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป