15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯแพร่นำจิตอาสากั้นแม่น้ำยมรับมือภัยแล้ง

***แพร่..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณแม่น้ำยม บ้านทุ่งน้าว หมู่ 1 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน นำทรายบรรจุลงกระสอบ เพื่อกั้นเป็นทำนบกระสอบทราย วางขวางลำน้ำยม เพื่อยกระดับน้ำยมให้มีระดับที่สูงขึ้น และชะลอการไหลของน้ำไม่ให้แห้งหายไปเร็ว เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จังหวัดนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี

***ทั้งนี้จังหวัดแพร่อาศัยน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำสาขาในการอุปโภค-บริโภค และน้ำในการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แต่แม่น้ำยมไม่มีอ่างเก็บกักน้ำ ทุกปีเมื่อหมดฤดูฝน น้ำก็จะเริ่มลดลงและไหลแห้งไป การใช้ทำนบกระสอบทรายกั้นลำห้วยเพื่อชะลอการไหลของน้ำจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการปัญหาภัยแล้งของจังหวัด โดยความร่วมมือของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นงบประมาณทั้งค่ากระสอบและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของรถขุดที่มาร่วม ส่วนประชาชนเป็นแรงงานสำคัญในการร่วมแรง ร่วมใจนำทรายบรรจุถุงและนำไปวางเรียงกันในแม่น้ำ เกิดความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่

***สำหรับฤดูแล้งปี 2563/2564 นั้นจากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีการใช้งบประมาณในส่วนของงบประมาณจังหวัดที่จะดำเนินการกั้นทำนบกระสอบทรายรวมทั้งสิ้น 6,866,760 บาท กั้นในแม่น้ำยม 37 จุด แม่น้ำสาขา 93 จุด ประกอบด้วย อ.เมืองแพร่ แม่น้ำยม 5 จุด แม่น้ำสาขา 2 จุด , อ.หนองม่วงไข่ แม่น้ำยม 5 จุด แม่น้ำสาขา 9 จุด , อ.ร้องกวาง แม่น้ำสาขา 10 จุด , อ.สอง แม่น้ำยม 7 จุด แม่น้ำสาขา 15 จุด  อ.สูงเม่น แม่น้ำยม 6 จุด แม่น้ำสาขา 3 จุด , อ.เด่นชัย แม่น้ำยม 4 จุด แม่น้ำสาขา 23 จุด , อ.ลองแม่น้ำยม 10 จุด แม่น้ำสาขา 28 จุด และอ.วังชิ้น แม่น้ำสาขา 3 จุด นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการกั้นกระสอบทรายของแต่ละพื้นที่ ซึ่งใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกจำนวนมาก

***หลังจากดำเนินการกั้นทำนบกระสอบทรายเสร็จแล้ว จะมีปริมาณน้ำท่า ที่สามารถสูบใส่พืชผลทางการเกษตรได้ เกิดผลดีต่อบ่อน้ำตื้นในหมู่บ้าน และระบบประปาหมู่บ้าน ที่ประชาชนใช้อุปโภค-บริโภค และบางสถานที่ยังเป็นที่ท่องเที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับคลายร้อนในช่วงของฤดูร้อนได้อีกด้วย