18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

จัดใหญ่ส่งท้ายปี“บุญปราสาทข้าว”ชาวบ้านเสี้ยว

***อุตรดิตถ์..0นายสาทิต  บุญสีไทย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เผยว่า  การจัดงานบุญปราสาทข้าว ขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร ถวายพระแม่โพสพ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 ที่วัดบ้านห้วยลึก หมู่ 5  ต.บ้านเสี้ยว โดยมี นายสุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอฟากท่า พร้อมด้วย นายภัทรพงศ์  ปัญญาสงค์ (กำนันแกว) กำนัน ต.บ้านเสี้ยว รวมทั้งตนพร้อม ผู้นำท้องที่  ประชาชน เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้

***ขณะที่นายภัทรพงศ์  ปัญญาสงค์ (กำนันแกว) กำนัน ต.บ้านเสี้ยว  กล่าวว่า งานประเพณีบุญปราสาทข้าว อ.ฟากท่า ประจำปี 2563 ถือเป็นครั้งที่ 4 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 ธ.ค.โดยชาวบ้านตำบลบ้านเสี้ยว ร่วมกับอำเภอฟากท่า ผู้นำท้องที่ จัดงานบุญประสาทข้าวกันเอง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามแห่งเดียวในจังหวัดภาคเหนือ

***อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงพระแม่โพสพ เชื่อมวิถีชาวนากับวิถีชุมชน และเป็นการต่อยอดการสร้างรายได้ในชุมชน เป็นการพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ งานบุญกองข้าวเปลือกเดิม เป็นประเพณีที่ชาวตำบลบ้านเสี้ยว จัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการรำลึกและบูชาพระแม่โพสพ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่ได้มีอาหารหล่อเลี้ยงชีพตลอดมา โดยร่วมกันนำข้าวเปลือกมาทำพิธีสู่ขวัญข้าว จึงเกิดการทำเป็นปราสาทข้าวจนถึงปัจจุบัน

***สำหรับงานปีนี้ ชาวบ้านตำบลบ้านเสี้ยว ร่วมกับคนในชุมชนประดิษฐ์ประดอย ออกแบบ ปราสาทข้าว เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชน มาทำบุญเสริมสิริมงคล ช่วงปีใหม่ 2564 มีกิจกรรม ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ชมความงดงามของปราสาทข้าว มีการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์  รำวงย้อนยุคคณะจันทร์เพ็ญ หมอลำซิ่งจอมพลโปรโมชั่น การประกวดไก่ชน การแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ  การแข่งขันฟุตบอล และสามารถเลือกซื้อสินค้าของชุมชน ท้องถิ่น สินค้า OTOP อาหารพื้นบ้าน และผ้าทอมือที่มีความวิจิตรงดงาม และตลอดงานทั้งวัน 3 วัน 3 คืน