15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

มท.2ลงพื้นที่ซับน้ำตาชาวนครศรีฯ

***นครศรีธรรมราช..0นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย มีนายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 นายอุดมพร  กาญจน์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์

***หลังจากที่เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแล้ว นายนิพนธ์ ขึ้นรถบรรทุกยูนิม็อกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากบริเวณถนนทางเข้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชระดับน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร รถ เล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้ จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวที่โรงเรียนวัดโทเอก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัยในศูนย์อพยพประมาณ 200 ครัวเรือน

***จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์อพยพโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 104 ครัวเรือน พร้อมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยในนามของรัฐบาล ต่อจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ่อทรัพย์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร  โดยได้ลงเรือท้องแบนไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วย สำหรบเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประสบภัยเต็มพื้นที่ ได้จัดเตรียมศูนย์อพยพชั่วคราวไว้ 10 แห่ง มีผู้อพยพเข้าไปอยู่แล้ว 9 แห่ง ประมาณ 2,000 คน

***นายนิพนธ์  กล่าวว่า เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ แต่ที่หนักสุดมี 7 อำเภอ ถือว่าหนักสุดในรอบ 50 ปี มี ซึ่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทุกคน จึงให้ตนลงมาตรวจเยี่ยมให้กำลัง

***ด้านนายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ยังมีถนนหลายเส้นทางที่น้ำยังท่วมสูงซึ่งได้ให้แขวงทางหลวงและแขวงทางหลวงชนบท ได้เข้าไปดูแลห้ามไม่ให้รถผ่านเพราะอาจจะได้รับอันตรายได้ซึ่งต้องมีการสำรวจเส้นทางหลังน้ำลดก่อนเพื่อความปลอดภัยจึงจะอนุญาตให้สัญจรมาได้ ส่วนสะพานข้ามคลองกลายที่ขาดนั้นขณะนี้ยังผ่านไม่ได้เช่นกัน

***ส่วนระดับน้ำในเขตเทศบาลฯหลายจุดระดับน้ำยังท่วมสูง เช่น ถนนเทวบุรี ถนนกะโรมหรือถนนหัวอิฐ บริเวณตลาดท่าเรียนถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนศรีธรรมราช และถนนราชดำเนินบริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ส่วนถนนซอยต่าง ๆ ส่วนใหญ่น้ำยังท่วมสูงรถผ่านไม่ได้