update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ทน.นนท์สร้างท้าวมหาพรหมศูนย์นันทนาการ

***นนทบุรี..0เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 8 ธ.ค. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกทม.เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีอัญเชิญบวงสรวงและเบิกเนตรองค์ท้าวมหาพรหม ประจำศูนย์นันทนาการ เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธี ณ ศูนย์นันทนาการ เทศบาลนครนนทบุรี

***โดยช่วงเวลา 07.19 น. มีพิธีอัญเชิญองค์ท้าวมหาพรหมขึ้นรถขบวนแห่ ออกจากเทศบาลนครนนทบุรี ไปยังศูนย์นันทนาการ เทศบาลนครนนทบุรี โดย พระครูภาวนาโสภณ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ  จากนั้นเวลา 09.09 น. เริ่มพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม กระทั่ง เวลา 10.39 น.  พิธีเบิกเนตร เจิมองค์ท้าวมหาพรหม และประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร อีกทั้งยังจำหน่ายบูชาวัตถุมงคล เหรียญเสมา หลวงพ่อทวดรุ่น “ไอ้ไข่ศิษย์หลวงพ่อทวด รุ่นเจริญก้าวหน้า มหาเศรษฐี” จัดสร้างโดยชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่น 27

***สำหรับการจัดสร้าง ศาลพระพรหม ณ อาคารศูนย์นันทนาการ เทศบาลนครนนทบุรี ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 22  กันยายน 2559  โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในขณะนั้น เป็นประธาน  ถือเป็นศาลพระพรหมทรงจตุรมุข ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี

***องค์ท้าวมหาพรหม หล่อด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์ ลงรักปิดทองตามแบบศิลปะไทย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ได้มอบหมายให้ร้านธรรมกรการช่าง เป็นผู้จัดสร้างขึ้น และประกอบพิธีพุทธาภิเษก และเทวาภิเษก ภายในพระอุโบสถ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร  โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย)  พระราชปฏิภาณโกศล เจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม   พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี

***นอกจากนั้นยังมี  ท่านเจ้าคุณมงคลวุฒาจารย์ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน อยุธยา  พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) วัดป้อมแก้ว อยุธยา  พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) วัดหูช้าง นนทบุรี พระครูถาวรนนทคุณ (หลวงพ่อชอบ) วัดไทยเจริญ นนทบุรี  พระครูพิศาลจริยาภิรมย์ (หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่ สมุทรสงคราม พระครูกิตติวราภิรักษ์ วัดบางรัก  พระปลัดอำพล วัดหูช้าง นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

*** องค์ท้าวมหาพรหม มี 4 พักตร์ 8 กร แต่ละพระกรก็ทรงศาสตราวุธที่แตกต่างกัน ได้แก่ แว่นแก้ว คฑา จักร หอยสังข์ สายประคำ ธารพระกรไม้เท้า หม้อน้ำและคัมภีร์พระเวท ตามความเชื่อในการบูชาองค์ท้าวมหาพรหม ว่าจะทรงช่วยปัดเป่าความขัดแย้ง อุปสรรค ส่งเสริมโชคลาภ การงานและความสำเร็จ