15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

จัดกิจกรรมร่วมรับบริจาคโลหิต

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง นำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ จัดกิจกรรมร่วมรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ที่บริเวณศาลาหน้าหอประชุมอำเภอแม่สะเรียง