update newsกีฬาข่าวอปท.ข่าวเด่น

อบจ.นครศรีฯเตรียมสร้างสนามกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตั้งเป้าให้ครบทั้ง 23 อำเภอ

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดสนามกีฬา อำเภอสิชล พร้อมส่งมอบสนามแห่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ทางด้านนันทนาการ เป็นสถานที่ในการออกกำลังกาย ฝึกซ้อมกีฬา และจัดกิจกรรมต่างๆที่ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรรมราช อำเภอสิชล ทั้งนี้นางกนกพร เผยว่า คณะผู้บริหารทุกคนมีความตั้งใจที่จะพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้ง 23 อำเภอ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพ พลามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภัย เพราะการพัฒนาเมืองให้ประสบความสำเร็จนั้น ประชาชนต้องอยู่ดี กินดี มีสุขภาพที่ดีก่อน

*****ดังนั้นนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ได้กำหนดนโยบายและแถลงต่อสภาอบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564 “หนึ่งอำเภอ หนึ่งถ้วย” มีเป้าหมายการพัฒนา คือ ส่งเสริมการสร้างสนามกีฬามาตรฐานประจำอำเภอ และผลักดันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามารฐาน สร่งเสริมการเล่นกีฬา และสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ สร้างชื่อเสียง สร้างโอกาสสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

*****สำหรับสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล ใช้งบประมาณกว่า 34,000,000 บาท ในการก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งกรีฑา และสนามฟุตบอล พร้อมระบบน้ำ หลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสิชล และพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมาใช้บริการได้  ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อบจ.นครศรีธรรมราช หวังที่จะพัฒนาต่อยอดด้านการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าสร้างให้ครบทั้ง 23 อำเภอ