update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 17 ธ.ค. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย 1. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย แทนตำแหน่งที่ว่าง 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง

******6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แทนตำแหน่งที่ว่าง 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 6  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา แทนตำแหน่งที่ว่าง 11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  ติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ