15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ระยองจัดงานวันดินโลกสดุดีพระเกียรติร.9

***ระยอง..0นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจงระยอง ประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 จัดขึ้นที่สถานีพัฒนาที่ดินระยอง ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 14 .ค.เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดช มหาราช บรมนาถบพิตร”นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม”และเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของพระองค์

***โดยมีนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอปลวกแดง นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และนายอนุชิต พรแดง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง รวมทั้งเกษตรกร ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ร่วมงานจำนวนมาก

***ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีต้นแบบ ประจำปี 2563 ในการนำความรู้ไปพัฒนาทรัพยากรดินให้เห็นผลในเชิงประจักษ์ จำนวน 6 ราย กิจกรรมปลูกต้นไม้ หญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และกิจกรรมหว่านปอเทือง เพื่อปรับปรุงดิน รวมทั้งจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านดินให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย

***สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก(Word Soil Day) มีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทิน การปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป โดยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ซึ่งวันดินโลกเป็นผลอันเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัล”นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม” จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก