update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อุตรดิตถ์รณรงค์20ธันวากลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

***อุตรดิตถ์..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 16 ธ.ค.ที่หน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล  รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายก อบจ.และส.อบจ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผอ.สนง.กกต.จ.อุตรดิตถ์ นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินรณรงค์ กว่า 1,000 คน

***ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 63 คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 63 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งมีผู้ลงสมัคร ส.อบจ. รวม 24 เขต จำนวน 60 คน ส่วนผู้สมัครนายก อบจ. จำนวน 4 คน

***นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผอ.สนง.กกต.จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งนายกองค์การจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งและเป็นการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงได้จัดกิจกรรม Big Day เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในวัน “ 20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”

***โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในนี้พร้อมกันทั่วประเทศ แบ่งเส้นทางการเดินรณรงค์เป็น 2 สาย จากสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ และอีกหนึ่งสายเคลื่อนไปตามถนนประชานิมิตรเลี้ยวไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์แล้วสิ้นสุดที่ประตูด้านข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข  และหน่วยงานราชการต่าง ๆ   เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20ธ.ค.

***อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งและพิจารณาตัดสินใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ