15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศพาณิชย์

กฟภ.เขต3สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

***สุพรรณบุรี..0 นายภักดี วงษาพรหม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3(ภาคกลาง)จ.นครปฐม กฟก.3 นายสาโรจน์ แช่มช้อย ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี รวมประชุมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่ กฟก.3 ที่ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี

***โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลสื่อมวลชน นักข่าวท้องถิ่น ที่ได้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง กิจกรรมต่างๆ การนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมกับ กฟฟ.ต่างๆในสังกัด เพื่อดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับสื่อมวล นักข่าวท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอข่าวสู่สาธารณะ รวมถึงแลกเปลี่ยนพบปะพนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่งานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดประชุมแยกตามพื้นที่รายจังหวัด

***สำหรับกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งนี้มีสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ รวมถึงสื่อท้องถิ่นในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง PEA และ สื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของ PEA และรับทราบแผนการดำเนินการต่างๆ ของ PEA ในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนการดำเนินการโครงการต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร