update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รมช.แรงงานติดตามขับเคลื่อนไทยเมืองนนท์

***นนทบุรี..0ที่สำนักงานเทศบาลนนทบุรี อาคาร 1 ห้องประชุมใหญ่ชั้น3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี เมื่อบ่ายวันที่ 16 ธ.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมช.แรงงาน พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาที่สำคัญที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

***พร้อมกันนี้ได้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินการแผนการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อันประกอบด้วย การจัดการแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัด การปรับปรุงเขื่อนกันน้ำเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้รั่วซึมไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน  การสร้างถนนโครงข่ายคมนาคม พระรามสอง – บางบัวทอง และเส้นทางจากบางบัวทองสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

***อีกทั้งยังหารือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด  การส่งเสริมการค้าทางเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)