23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ชลบุรี จัดรณรงค์ไปเลือกตั้ง

***ชลบุรี..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก และส.อบจ.ชลบุรี กิจกรรม “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ที่ห้องประชุม 402 ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี

***โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รอง.ผวจ.ชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ชลบุรี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ต.อ. ธนเสฏฐ์ ประชาชัยศรี ผกก.สภ.แสนสุข ผู้แทน ผบก.ภ.จว.ชลบุรี และรศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันเสวนาให้นิสิ นักศึกษา รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังได้สักถามในข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการเลือกด้วย

***สำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น ส่วนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ประกอบด้วย หนึ่งใบเลือกนายกอบจ.ชลบุรี และอีกหนึ่งใบเลือกส.อบจ.ชลบุรี โดยบัตรทั้ง 2 ใบมีสีที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจน การเลือกให้ทำเครื่องหมายกากบาท และเลือกได้เพียงคนเดียวหมายเลขเดียว คือ เลือกนายกิบจชลบุรี ได้ 1 คน และเลือก ส.อบจ.ชลบุรี ได้ 1 คน

***ที่สำคัญอีกอย่าง ขอให้ผู้ไปใช้สิทธิต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ลดความแออัด เว้นระยะห่างโดยถือปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (ศบค.) และมาตการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

***จากนั้น ผวจ.ชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี คณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาและเหล่านิสิต นักศึกษาร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกฯและ ส.อบจ.ชลบุนี เพื่อเป็นการกระตุ้นให่ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดอีกด้วย

ขณะเดียวกัน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ได้กล่าวเชิญชวนว่า วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี สละเวลาออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีต่อไป