update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อุตรดิตถ์จัดชุดเคลื่อนที่เร็วคุมเลือกตั้ง

***อุตรดิตถ์..0นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เผยภายหลังตรวจดูการแจกจ่ายหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเมื่อวันที่ 19 .ค.ว่า การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้  อำเภอเมืองมีทั้งหมด 8 เขต 250 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งถือว่ามีจำนวนหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดในจังหวัด โดยได้มีการนัดคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมารับวัสดุอุปกรณ์พร้อมกับบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงละ 4 เขต เพื่อลดการแออัดในพื้นที่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

***“สิ่งของที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยได้รับนั้น ประกอบด้วย บัตรเลือกตั้ง กล่องเลือกตั้ง ฉากกั้น ป้ายประกาศรายชื่อ วัสดุเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร นอกจากนี้ยังมี หน้ากากอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่ และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย”นายประเดิม กล่าว

***นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวอีกว่า ได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว รวมถึงจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ให้สอดส่องดูแลความเรียบร้อย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ทันกับสถานการณ์ต่อไป