15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

บูรณการกำจัดผักตบชวาในคลองแก้น้ำเน่าเสีย.

***ราชบุรี..0 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำแลบำรุงรักษานครปฐม ปลัดเทศบาลตำบลกรับใหญ่ นายก อบต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.กรับใหญ่ ร่วมกันออกตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำในคลองท่าผา-บางแก้ว เกิดเน่าเสีย อันเนื่องมาจากน้ำในคลองซึ่งไหลผ่านบ่อทรายร้างได้พาเอาผักตบชวาเข้ามาในบ่อทราย

***ต่อมาผักตบชวาขยายตัวแน่นจนปิดผิวน้ำในคลอง จึงได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหา เจ้าของบ่อทรายได้ดำเนินการวางแนวทุ่นลูกบวบ เพื่อกั้นผักตบชวาในเขตของบ่อทราย ไม่ให้ไหลออกมาขวางทางน้ำ ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐมดำเนินการใช้รถแบคโฮขุดลอกผักตบชวาในคลองเพื่อเปิดทางน้ำ ทาง อบต.ยางม่วง ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคลองเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ซึ่งเป็นต้นน้ำ) และ ทต.กรับใหญ่ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.กรับใหญ่ ร่วมกันนำชาวบ้านทำกิจกรรมทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อช่วยลดปริมาณผักตบชวาอีกทางหนึ่งด้วย.