18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

มหาสารคามป้องกันปากเท้าเปื่อยในสัตว์

***มหาสารคาม..0นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิด Kick Off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ประจำปี 2564 ปัจจุบัน จังหวัดมหาสารคาม พบการรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่หลายอำเภอ ประกอบกับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้สัตว์มีร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง อีกทั้งจังหวัดมหาสารคามยังมีการเลี้ยงโค กระบือ เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและแพร่ระบาดของโรคได้

***สำหรับโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อที่สำคัญใน โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ติดต่อและแพร่กระจายได้ด้วยการสัมผัสเชื้อกับสัตว์ป่วยโดยตรง หรือปนเปื้อนจากถังนม คน และยานพาหนะ เป็นต้น โดยกาหายใจหรือการกิน เนื่องจากเชื้อไวรัสจะถูกขับออกมาจากสัตว์ป่วยทางลมหายใจ น้ำมูก น้ำลาย บาดแผล น้ำนมและมูลสัตว์ สัตว์ที่ป่วยจะซึม มีไข้ เบื่ออาหาร มีเม็ดตุ่มพองเกิดขึ้นที่ริมฝีปาก ช่องปาก และไรกีบทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเดินกะเผลก เนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส จึงไม่มียารักษา แต่ไม่ติดต่อถึงคนแต่จะใช้ยาปฏิชีวนะ ยาทากีบหรือยาม่วง เพื่อลดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเท่านั้น

***นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือเกษตรกรให้สังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของท่าน หากพบสัตว์แสดงอาการป่วย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที การรณรงค์ครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคระบาด และช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่ได้

***กรมปสุสัตว์ จึงมีนโยบายให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัดชีนฯ ให้เกษตรกผู้เลี้ยงสัตว์ทราบ เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน ร่วมกับปศุสัตว์เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย Foot and mouth diseaseในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม