15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

เมืองคอนเจริญพระพุทธมนต์วันพ่อแห่งชาติ

***ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา10.00 น.วันที่ 21 พ.ย.จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. ที่พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร   อ.เมืองนครศรีธรรมราช

***ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม โดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา จึงเห็นควรให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ ถือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์

***เพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนองแนวทางตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ให้ประสานไปยังจังหวัดต่าง ๆ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเริ่มวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

***สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดศรีทวี ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระพรหม ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดพรมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดบุญนารอบ อ.เมืองนครศรีธรรมราช