18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ผอ.โรงเรียนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มทักษะชีวิตนำครู-นักเรียนลงแขกดำนาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทอด เทพบาท ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนา ที่บริเวณแปลงนาสาธิตในโรงเรียนจำนวน 1 ไร่ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความรู้และทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ลงมือปฏิบัติจริงและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

***** โดยมีขั้นตอนดำเนินการคือเริ่มจากการเตรียมดิน พรวนดิน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีในเขตชุมชน ที่นำรถไถมาไถคราด เพื่อเตรียมการในการปักดำ และการจัดหาพันธุ์ข้าวและต้นกล้า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองของนักเรียนหาพันธ์ต้นกล้ามาช่วยสนับสนุน และสุดท้ายคือการลงมือปลูกข้าว ปักดำหรือที่เรียกว่าดำนา

*****นายเทอด เผยว่า การนำคณะครู นักเรียน ได้ลงแขกดำนาครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน แสดงออกถึงความมีน้ำใจความสมัครสมานสามัคคี ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพ วิชา ชีวิตและที่สำคัญเป็นการจัดกิจกรรมดำนาในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งในส่วนนี้ก็มีนักเรียนที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการดำนา ที่เคยได้ฝึกปฏิบัติดำนากับผู้ปกครองมาก่อนแล้ว แต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังมีความตื่นเต้นในการดำนาเพราะเป็นครั้งแรกในการดำนาของเด็กสมัยใหม่ แต่ก็ถือว่ากิจกรรมดีๆที่ทางโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม ได้มอบให้ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพและวิชาชีวิต ตลอดจนการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่ต้องการให้นักเรียนได้รู้จักบุญคุณของข้าว และความยากลำบากของชาวนา ซึ่งจะส่งผลดีให้นักเรียน ได้นำประสบการณ์ต่างๆ ไปใช้ในชีวิตต่อไป

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน