15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

พ่อเมืองอุตรดิตถ์นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนอ่อน

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ. และ พล.ต.ต.สุทธิพงศ์  เป๊กทอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นำทีมบูรณาการชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพร้านจำหน่ายและสถานที่รับชื้อทุเรียน  ที่ตลาดขายทุเรียน ถนนหลง – หลิน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ สถานประกอบการ (ล้งจำหน่ายทุเรียน) และร้านจำหน่ายทุเรียนในพื้นที่ตำบลด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ บนถนนหมายเลข 11 สายพิษณุโลก -เด่นชัย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและเป็นการรักษาชื่อเสียงตลาดค้าทุเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกทางหนึ่ง     

*****ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ผู้บริโภคสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ อีกทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีมาตรการป้องกันการจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่านมามักพบปัญหาเรื่องทุเรียนต้อยคุณภาพ (ทุเรียนทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่งผลให้ชื่อเสียงของทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์เสื่อมเสีย และมีการร้องเรียนระหว่างผู้ซื้อและผู้ชายเกิดการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

*****ข้อหาจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ชื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน