15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการเงิน-ธนาคารข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ธนาคาอิสลามจัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มุ่งดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายธีระ ยีโกบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจสาขา นางอุบล ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเขต 2 สำนักงานเขตสุราษฎร์ธานี ,พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขตสุราษฎร์ธานี  และบริษัทพันธมิตรของธนาคาร ลงพื้นที่บ้านหน้าทัพ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมสุขภาพสูงอายุ โดยมีผู้นำชุมชน สมาชิกอสม.และผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

*****ทั้งนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม มองว่าสังคมผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลท่าศาลา และอสม.ในพื้นที่ จัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมออกกำลังแบบง่ายๆที่สามารถทำได้ที่บ้านโดยไม่เป็นอันตราย

*****นอกจากนี้ยังการบริจาคโลหิต และคณะได้ลงพื้นที่ไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง นายธีระ ยีโกบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจสาขา กล่าวว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์องค์กร คือ การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการตอบแทน และทำกิจกรรมเพื่อสังคม  มาโดยตลอดในการช่วยเหลือ สนับสนุน ให้กับสังคม เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชน