24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ตลาดนัดเซฟวันโคราช“ตลาดนัดชุมชนSME”

***นครราชสีมา..0เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 13 พ.ย.นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผวจ.นครราชสีมา ประธานเปิด “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ที่ตลาดนัดเซฟวัน จ.นครราชสีมา ถึงวันที่ 15 พ.ย จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

***นายรักติ ญวนกระโทก รองประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี (SME) แห่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า และปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจหรือประกอบการได้ตามปกติ

***สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือมาตรการ SME 2020 จำนวน 8 ด้าน 13 มาตรการ โดย 1 ในมาตรการสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในสภาวะเศรษฐกิจดังกว่าวคือ มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยโครงการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

***โดยเร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศ มุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้ SME” ภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST โดยตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ SME กว่า 35 ล้านบาท และจะมีการจัดงานหมุนเวียนทุกภาคให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการรวมถึงสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าสู่การแข่งขัน และขยายตลาดได้ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดงานดังกล่าว

***สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า SML FESTIVAL “ตลาดนัดขุมขน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้ SME”  จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้งใน 10 จังหวัด โดยในวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายนนี้ จัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ลานไทยมุง ตลาดเซฟวัน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 300 กิจการ สินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าขุมขน สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ พืช ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารทะเล อาหารแปรรูป สินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้าน สินค้าของฝากของดีของเด่นของเมืองโคราช และ SME จากทั่วไทย

.