ข่าวสังคมภาพข่าว

มอบผ้าห่มคลายหนาว

ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง  ใครบุตร  นายอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร  นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทน ตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21 จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสหราช พระราช นายชนะชัย วงศ์ไพศาล ตัวแทนบริษัทเป็นผู้มอบที่หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน