28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

สุดยอดโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีรับรางวัลปีที่11

***ระยอง..0เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง  เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2020” รางวัลอันทรงเกียรติและ  มีคุณค่า จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่ สถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน งานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม  ได้อย่างครบถ้วน ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 11 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง โดย นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบรางวัลฯที่ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

***นายยุทธนา เจริญวงศ์ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องทุกปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(CSR)อย่างแท้จริง ครอบคลุม 7 เรื่องหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติดำเนินงานอย่างเป็นธรรม  ประเด็นผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุม

***นอกจากการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเจอกับวิกฤตต่างๆ บริษัทฯ ยังมีแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมมาโดยตลอดผ่าน “สมาคมเพื่อนชุมชน”   ที่ถูกตั้งขึ้นมาจาก 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำ PTT, SCG, BLCP, DOW, GLOW และ “ชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรร ซึ่งมีสมาชิกภาคอุตสาหกรรม รวมกว่า 20 บริษัท เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้นรอบด้าน ด้วยความเชื่อว่า ทุกคน ทุกองค์กร คือ ฟันเฟืองเล็กๆ ที่สามารถช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไปสู่จุดหมายข้างหน้าได้ เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของเรา ความยั่งยืนที่แท้จริงของสังคม จำเป็นต้องมาจากความเข้มแข็งของรากฐานที่ดี

***ขณะเดียวกัน เราต้องพร้อมรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกปัจจุบัน อาทิ สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ผมขอให้เราการ์ดอย่าตก และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ดังนั้นความเข้มแข็งและความแข็งแรงขององค์กร จึงวัดได้จากความสามารถในการสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่อง และนโยบายการตอบแทนสังคมที่มั่นคง นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนา ที่ยั่งยืน