15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

สร้างเยาวชนเรียนรู้เกษตรพอเพียง

นายวิเชียร ช่วยพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านสำนักไม้เรียบ) ต.สามตำบล​ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช นำคณะครู  และนักเรียนเรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาสาธิต โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านสำนักไม้เรียบ​ สร้างนักเรียนในวัยเด็กเยาวชนฝึกปฏิบัติเรียนรู้วิถีชีวิตถิ่นนคร​ วิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง​ เรียนรู้พื้นฐานการพึ่งตนเองให้ยั่งยืน

ปชส.อบจ.นครศรีฯ/ข่าว-ภาพ