2 มีนาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ศธจ.มหาสารคาม เปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตลาดนัดพลเมืองดีจังหวัดมหาสารคาม” และเวที “แลเขาแลเราจูงมือน้องก้าวเดินต่ออย่างอุ่นใจ”Mahasarakham Modern Trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลา

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุภชัย  จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ประธาน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตลาดนัดพลเมืองดีจังหวัดมหาสารคาม” และเวที “แลเขาแลเราจูงมือน้องก้าวเดินต่ออย่างอุ่นใจ” Mahasarakham Modern Trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมงาน จำนวน 220 คน ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุมหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 ก.ย.65

*****โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานยอดเยี่ยม จากการประกวดคลิปการสอน คลิปการดำเนินงานของสถานศึกษา ผลงานผู้เรียน และการแสดงตัวตนของผู้เรียน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม จากการฝึกทักษะด้านอาชีพ Mahasarakham Modern Trade ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ทักษะอาชีพผู้เรียนเมืองตักสิลา

*****นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการของสถานศึกษาที่ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อชิงโล่เกียรติยศ ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษามาเป็นหลักชัย ในการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี และพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติ ตามรอยพระยุคล