25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsพาณิชย์เศรษฐกิจ

นำเสนอสินค้า“ของดีเมืองนนท์ สู่สากล”

***นนทบุรี..0นายอภิชัย  อร่ามศรี รองผวจ.นนทบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Taste of Nont, Best of Thai “ของดีเมืองนนท์ สู่สากล“เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์และมีคุภาพของจังหวัดนนทบุรีเผยแพร่สู่สาธารณชน นักท่องเที่ยว และภาคประชาชนที่ประกอบธุรกิจ

***นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่จังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ   โดยมี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สินค้าของดี และบริการที่สนับสนุน ส่งเสริมโดยหน่วยงาน / ส่วนราชการ เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 60 บูธ โดยภายในงานมีมุมเจรจาธุรกิจและมีมุมของขวัญของฝากเพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่ มีจัดพื้นที่แสดง และจำหน่ายแบ่งปันโซนและประเภทผลิตภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจที่มาชิม ชม ช้อป อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขและคืนกำไรให้กับผู้เที่ยวชมงาน  โดยงานมีระหว่างวันที่ 18 – 23 พ.ย.63 ที่ลานหน้าโนบินสัน ชั้น 1 ซีคอน บางแค กรุงเทพฯ