23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรC-ChEPS รุ่น 22

***ระยอง..0นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่ผ่านการอบรมโครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ (Constructionism-Chemical Engineering Practice School) หรือ C-ChEPS รุ่นที่ 22 โดยมี รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  และ ศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ C-ChEPS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นเกียรติ ที่อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง

***ทั้งนี้นายมงคล กล่าวว่า  โครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ (C-ChEPS) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ร่วมกับมูลนิธิศึกษาพัฒน์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับ ปวส. ในองค์กร มีระยะเวลาอบรม 8-12 เดือน โดยที่ผ่านมามีพนักงานระดับ ปวส. เข้าอบรมในโครงการฯ รวม 22 รุ่น รวมทั้งสิ้น 298 คน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาพนักงาน ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ความสามารถไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป.