15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

พช.ชวนช้อปงานมหกรรมผ้าไทย”อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม”

***กรุงเทพฯ..0นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย รับนโยบายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะผ้าไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น เป็นการสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

***อีกทั้งยังสามารถขยายตลาดเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น เสริมสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ระดับสากล และเพื่อขยายการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่  ดีไซน์ใหม่ ๆ และเกิดไอเดียใหม่จากการมองผ้าท้องถิ่น อยากจะนำเสนอผ้าแต่ละถิ่นที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันให้มาอยู่เป็นผ้าพื้นเดียวกัน  และดีไซน์ออกแบบให้ดูทันสมัย  สวมใส่ได้ในทุกโอกาส จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้าไทย

***อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวอีกว่า การดำเนินงานของโครงการ “สืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไหมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม” ได้ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญอัตลักษณ์ที่เด่นๆ ของผ้าไหม ลายผ้าที่นิยม การย้อมสีธรรมชาติ การลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม ควบคู่ไปกับการอบรม กับผู้ประกอบการผ้าไหมทั่วประเทศกว่า 300 กลุ่ม เพื่อเป็นการจัดทำฐานข้อมูล เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อุดรธานี นครราชสีมา กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พิษณุโลก และสงขลา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

***นายสุทธิพงษ์ กล่าวด้วยว่า โดยในครั้งนี้ มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย ในวันที่ 16-18 ธ.ค.ที่ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาอุดหนุน หาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไทย มีความหลากหลาย ทั้งชุดแฟชั่นต่าง ๆ ผ้าอัตลักษณ์ ผ้าผืน กระเป๋า รองเท้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ถือเป็นงานที่รวบรวมมหกรรมผ้าไทยที่หลากหลายที่สุดแห่งปี มาร่วมส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนผ้าไทยให้คงอยู่คู่คนไทยต่อไป