25 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

นิติศาสตร์มหาบัณฑิตสหราชอาณาจักร

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมแสดงความยินดีแก่ นายชินกิตติ์ นุชนาฏ (บุตรชาย) ในพิธีประสาทปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ณ University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566