28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

นางมณี ม่วงทอง ผู้สื่อข่าวจ.แพร่ รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประจำปี 2566 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม กทม.เมื่อวันที่ 3 ธ.ค 66