ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ประชุมสอดส่องโครงการ

นายอภิรักษ์ วรกิจ รองประธารกรรมการธรรมมาภิบาล จ.สกลนคร และนายวัชระ ฉัตรเท ประธานด้านกฎหมาย นายสมพร ศิรินา สจ.สกลนคร กรรมการภาคสภาท้องถิ่น นายมังกร แสนโสดา กรรมการภาคประชาคม พร้อมคณะกรรมการธรรมมาภิบาล จ.สกลนคร รวม 21  คน ประชุมติดตามสอดส่องโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ศาลากลาง จ.สกลนคร.และลงพื้นที่ดูการทำงานของหน่วยงานราชการ เพื่อรายงานไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี.