update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ชาวอำเภอตรอนร่วมบริจาคโลหิต

อุตรดิตถ์..0เมื่อวันที่ 30 ก.ย.นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางธนพร จูมทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอตรอ และกิ่งกาชาดอำเภอ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ โรงพยาบาลตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน)ภาคเอกชน และประชาชนอำเภอตรอน  ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย  และบริจาคของรางวัลและอาหาร เครื่องดื่ม

โดยมีผู้แสดงความประสงค์ จำนวน 405 คน ไม่ผ่านการวัดความดันโลหิตเหลือ จำนวน 342คน ไม่ผ่านการตรวจร่างกายของแพทย์ เหลือผู้ที่บริจาคโลหิตได้ จำนวน 276 คน คิดเป็นปริมาณ 110,400  ซีซี