15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

กกต.เผยประชาชนมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสามารถอยู่รอบสถานที่เลือกได้

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยถึงการมีส่วนร่วมสังเกตการณ์กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยประชาชนผู้ร่วมสังเกตการณ์สามารถอยู่รอบสถานที่เลือกได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปในสถานที่เลือก เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 37 ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือก เว้นแต่จะเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือก หรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศ ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ แล้วแต่กรณี

*****ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนผ่านจอโทรทัศน์ โดยถ่ายทอดสัญญาณจากกล้องวงจรปิด ณ สถานที่เลือกในการเลือกแต่ละระดับ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไชต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444