18 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทอดกฐิน

 

นายวิชิต รัตนโกสม กำนันตำบลทุ่งลาน และ นายวราพงษ์ แก้วจุลการณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ร่วมกับชาวบ้านทอดกฐินสามัคคี ที่วัดปรางแก้ว ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา