ข่าวสังคมภาพข่าว

ครูชวนวิ่งเพื่อน้องและชุมชนบ้านบาโหย

นายคีรีวัฒน์ แซ่ซู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบาโหย อ.สะบ้าย้อย จ. สงขลา พร้อมคณะกรรมการและเพื่อนกอบกุล2525 ร่วมจัดงานวิ่งการกุศล “ครูชวนวิ่งเพื่อน้องและชุมชนบ้านบาโหยรันนิ่ง” เพื่อนำเงินมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่น ที่โรงเรียนบ้านบา เมื่อวันก่อน