15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับเกษตรกร

 

น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับเกษตรกรบ้านบะป่าคา ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นายพิทูรย์ อนุศาสน์ นายก ทต.หนองสนม พร้อมบุคลากรในสังกัด นายวิรัตน์ สมพรหม รักษาการแทนเกษตรอำเภอวานรนิวาส  นายมรกต สอนสิงห์ไชย ผอ.รพ.สต.บ้านโพนแพง ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านบะป่าคา ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวด้วย