20 พฤษภาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

เครื่องอุปโภคบริโภคช่วยวัดพระบาทน้ำพุ

อำนาจ วิลัย พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.เกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นำน้ำดื่ม อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ จ.สระบุรี เมื่อวันก่อน