ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล

นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมิทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2566 โดยมี นางอารีรัตน์ วิเวก นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวอำเภอวานรนิวาส ร่วมพิธีที่วัดโนนวิเวกศรีเมือง บ้านหลักเมือง  ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส