ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

นายกอบต.ดอกคำใต้ ร่วมงานสลากภัตร

นายณรงค์  นามวงศ์ นายกอบต.ดอกคำใต้  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯปลัด อบต.ดอกคำใต้พนักงานส่วนตำบลและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้(ดอนไชยพุทธศาสตร์) ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดอกคำใต้เข้าร่วมงานสลากภัตร ณ วัดดอนไชยหมู่ 9 บ้านสันจกปก