ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

รับรางวัลอปท.บริหารจัดการที่ดี

นางกนกพร เดชเดโช นายกอบจ.นครศรีธรรมราช รับ “รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ” องค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภททั่วไป รางวัลชมเชย จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ร่วมพิธีด้วย   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร