ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

สนับสนุนศาลเจ้าหลวงเตี่ยกม.12

 นายไชยรัตน์  ชัยบรรจงเวช  นายกสมาคมศาลเจ้าหลวงเตี่ย (ตลาดนิคมพัฒนา กม.12) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  จัดงานประจำปีการกุศล มี น.ส.กัลยา  ประสิทธิ์ภาคย์ นอภ.นิคมพัฒนา ร่วม นายดอกรัก  เลิศสุวรรณ  รองนายก อบต.นิคมพัฒนา กับ สมชาติ  ประมาณ เอสพีห้องเย็นมาบตาพุด  ผู้ประมูลสนับสนุนรายใหญ่ ได้ทั้งสิ้นเข้าการกุศล ของศาลเจ้าหลวงเตี่ย กม.12 เป็นเงิน 986,500 บาท