28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานdd9”แม่ฮ่องสอน รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา

*****แม่ฮ่องสอน..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.66 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่ผ่านมา ปัญหา และอุปสรรคในด้านต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ในการนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานฯ โดยมี นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน