28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด

น.ส.สลารีวรรณ  ทัพทวี กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดระยองศาลหลักเมืองศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระพุทธอังคีรส เดินทางมารับตำแหน่ง รอง ผวจ.ระยอง มีญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมส่งและต้อนรับอบอุ่น เมื่อวันก่อน